I fortsættelse af sidste nyhedsbrev kan vi give en kort status af byggeriets fremdrift.

Status på byggeriet:

  • Fundamenter er støbt for alle boliger.
  • Kloakker, el- og vandledninger er udført.
  • Gulvvarme er udført.
  • Det store rensningsanlæg er færdigmonteret.

Byggeriets udstråling og beliggenhed er helt som forventet. Som alle sikkert ved, har vejret i en lang peri- ode været med meget nedbør og megen blæst fra vest. Det har givet nogle udfordringer, idet kranen ikke har kunnet anvendes ved høje vindhastigheder, ligesom montagearbejdet er blevet kraftigt påvirket.

På vedhæftede billeder kan man se montage af Kysthusene. Der er pt. opført 18 stk., og der er netop le- veret materialer til 3 huse yderligere, således at række B, C og D kan færdigopstilles. Der mangler deref- ter række A, som efter det oplyste følger snarest.

Vi har nu valgt en anden løsning for Havnehusene, hvor byggeriet foretages som traditionelt byggeri på stedet. På den måde er vi ikke afhængige af fabriksleveringer, transport og kranmontage – og vejret! Opbygningen af Havnehusene starter efter planen fredag den 25. februar 2022.

Vi håber stadig at kunne blive færdige med byggeriet d. 1/7 2022, men det vil afhænge meget af vejret. Vi vil vende tilbage med en status på det om 1 måneds tid.

Status byggesag -Kysthusene

  • Dags dato er der monteret 18 kysthuse.
  • Vinduer og døre er monteret i de 14 kysthuse.
  • Der er ikke påbegyndt indvendig aptering.
  • Restmontering af vinduer opstartes i uge 9.
  • Endelig klimatagdækning opstartes i uge 9.

Status byggesag -Havnehusene

Den 25. februar 2022 startes op med nyt projektløsning med Havnehusene med tømrer-og montagefirma for at fremme byggeriet.